2021
Kapellet har flyttats till en ny plats
The chapel has been moved to a new location