2021
Kapellets ursprungliga plats
The original location for the chapel