Under några somrar hyrde NSB ett antal pendeltåg från Stockholmstrafiken till den vackra järnvägen mellan Myrdal, uppe på fjället, och Flåm, nere vid Sognefjorden. Den är en avstickare från Bergenbanan cirka tio mil före Bergen. Jag jobbade då på SJ, och åkte ibland till Flåm för att göra reparationer på fordonen. Då passade jag givetvis på att även knäppa lite bilder, några av dem visar jag här.

Titta på bilderna

Look at the photos

   During some summer periods NSB (Norwegian state railways) hired a few trains from the Stockholm commuter traffic to the beautiful railway between Myrdal, in the mountains, and Flåm, at Sognefjorden. It is a branch to the Bergen line about 100 kilometres before Bergen. I was working for the Swedish state railways at that time, and sometimes had to go to Flåm to do repairing on the trains. Of course I brought my camera with me to shoot some photos. A few of them are showed here.