Bilder från en två månaders segling som jag gjort ombord på R/S Astrid Finne.

På nästa sida går det att klicka på olika ortsnamn eller delsträckor för att se bilder från de olika tillfällena.