Gustav III:s staty på Skeppsbron togs 2005-11-23 tillfälligt ner p.g.a. att sockeln måste repareras. En översyn av själva statyn utfördes också.