Här kan du se bilder från en två månaders segling som jag gjort ombord på R/S Astrid Finne.

Klicka på ett ortsnamn eller någon av delsträckorna mellan hamnarna för att se bilder från de olika tillfällena